Faglig ansvarlig, begrenset til e-verkFaglig ansvarlig, begrenset til e-verk

Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

FA

FKE §11 ga adgang til å gi «godkjenning» som faglig ansvarlig «begrenset virkefelt e-verk» til person som hadde tilstrekkelig utdanning men ikke hadde avlagt elektroinstallatørprøven. Hva ligger i denne godkjenningen, kan en person med denne godkjenningen være faglig ansvarlig i bedrifter som utfører arbeid i 3 parts anlegg?

I elsikkerhet 84 står det: Muligheten til å gi en person adgang til å være faglig ansvarlig innenfor et begrenset virkefelt, jf fke § 11 annet ledd, er ikke videreført. De som har fått slik godkjenning, kan fortsatt være faglig ansvarlig for arbeid på de samme elektriske anleggene som dekkes av godkjenningen, men må bestå den nye prøven før de kan utvide med andre typer anlegg. Dette gjelder spesielt de med godkjenning som heisinstallatør, automatiseringsleder og faglig ansvar- lig for arbeid på forsyningsanlegg.

Betyr dette at en bedrift med eget organisasjonsnummer og som ikke er et e-verk kan ha faglig ansvarlig med «begrenset virkefelt e-verk» når den faglig ansvarlige kun har ansvaret for forsyningsanlegg?

Re: Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

Re: Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

Det avgjørende i avklaringen i Elsikkerhet nr. 84 er:
De som har fått slik godkjenning, kan fortsatt være faglig ansvarlig for arbeid på de samme elektriske anleggene som dekkes av godkjenningen.

Det er altså kun de med tidligere gitt godkjenning fra DSB, som faglig ansvarlig innenfor et begrenset virkefelt, dette unntaket gjelder for. Godkjenningen gjelder dessuten kun for begrensede anlegg, slik det framkommer av godkjenningen.

Re: Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

FA
FA

Ok, så langt er det greit. Så om man som faglig ansvarlig tidligere arbeidet på e-verk, fikk godkjenningen «begrenset virkefelt e-verk» for så å starte i en frittstående bedrift med eget org.nr. for så å fungere som faglig ansvarlig, men med de begrensningene som er gitt i godkjenningen, f.eks. forsyningsanleggså er det innenfor regelverket.

Re: Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

Re: Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

Jeg tror neppe dette er "innenfor" nei. Jeg kjenner ikke konkret til ordlyden i en slik godkjenning, men jeg antar denne godkjenningen gjeller for NN ansatt hos nettselskapet XX.

Eventuell videre avklaring bør gjøres mot DSB.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor