Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Individuell tilkobling for beskyttelsesledere

Individuell tilkobling for beskyttelsesledere

FAQ
FAQ

Jeg lurer på kravet til at hver beskyttelsesleder skal ha egen tilkoblingsklemme på jordskinne i eksempelvis en underfordeling. 

542.4.2 i NEK 400 sier: "Det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedjordskinnen individuelt. Tilkoblingen skal være pålitelig og utformet slik at den kun kan kobles fra ved hjelp av verktøy."

Normguiden definerer jordskinnen i hovedtavlen som hovedjordskinne og jordskinnen i underfordeling som PE-Skinne. Er det da et krav til at beskyttelsesledere skal kunne frakobles individuelt i underfordelingen?

Synes forøvrig at det er en løsning man bør stebe etter å gjøre, da det er den beste løsningen, men lurer litt på hva som egentlig er minimumskravet.

Re: Individuell tilkobling for beskyttelsesledere

Re: Individuell tilkobling for beskyttelsesledere

I NEK FAQ (https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ) er det gitt svar på et lignende spørsmål.

Før var det vanlig å kople jordledere i fellesklemmer. Når kom kravet til å kople jordledere en og en, og gjelder dette i alle tavler/skap?

Svar:
NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.4.1 krever at det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedutjevningsforbindelsen individuelt. Dette spesifikke kravet ble innført i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 542.4.2. For øvrig kan NEK 439 ha mer detaljerte føringer for terminering av ledere.

Tavlenormen, NEK EN 60439-1 (som kom på norsk i 2001), har i avsnitt 7.4.3.1.6 krav til separat klemme av passende størrelse for hver utgående beskyttelsesleder (som omfatter både PE- og andre utjevningsforbindelser).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor