Påtale fra rettssystemetPåtale fra rettssystemet

Påtale fra rettssystemet

Odd Kenneth Tollaksen
Odd Kenneth Tollaksen

Kan installatør få påtale fra rettsystemet etter en ulykke forårsaket av elektrisitet?

Ref. til aktuelle lover er ønskelig. 

Re: Påtale fra rettssystemet

Thams
Thams

Ja , med ref. til FEL § 9  -  les siste del og siste del av veiledning

Re: Påtale fra rettssystemet

Re: Påtale fra rettssystemet

I FEL er straff beskrevet i § 5, som viser til Eltilsynsloven. I § 14 her står det følgende: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller unnlater å følge denne lov, forskrift eller enkeltvedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter hvis ikke en strengere straff i henhold til andre regler kommer til anvendelse.

FSE § 26 og FEK § 16 viser også til Eltilsynsloven § 14.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor