Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1427
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 8800
Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart icon Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart Petroleumstilsynet og IEC 61892 850
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 34
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 802
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 204
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overbelastning krav2

I Fel vedlegg 1 står følgende.:

I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), vedlegg 1, er det for PVC-isolerte kabler med tverrsnitt opp til og med 4 mm2 angitt krav om at

  1. vern mot overbelastningsstrøm velges slik at vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger kabelens maksimale strømføringsevne IZ.

Og videre at:

  1. vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger høyeste prøvestrøm for materiell som er brukt i kretsen. Med materiell menes brytere, stikkontakter og koblingsmateriell.

Læreboka i elenergi konkluderer med følgende:

For ledertverrsnitt opp til og med 4 mm2 gjelder da at
I2 ≤ IZ

Dette kravet er jeg vant med å se i bolignormen

Spørmålet mitt er da: Tolker læreboka FEL rett. Gjelder dette kravet for alle tversnitt opp til 4 mm2, også i industrien når kabelen er PVC isolert?


Spurt ${formatDate(1695026220)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart
Lover og forskrifter på sjøfart og Ptil

Hei!

Jeg prøver å danne meg et bilde over relevante forskrifter og lover når vi jobber offshore på både flytende innrettninger og på faste installasjoner.

Finner en under Ptil og sjøfart noe tilsvartende som FEK, FSE og FEL? Hvor finner en og kravet om FSE kurs offshore?

Og flytende innrettninger som driver med olje og gass, eks. Skarv FPSO som er et skip som er henter opp olje/gass. Går dei under Petil eller sjøfart? Eller begge?


Spurt ${formatDate(1694845980)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart
Internkontrollforskriften på landanlegg til næringsbåter.

Hei

Internkontrollforskriften på landanlegg til båter.

Forskrifter knyttet til elektriske båter og ladeanlegg. Da tenker jeg et rederi som eier båter som blir brukt til næring eller persontransport.

Båtene som brukes i norsk farvann bli gjerne underlagt (Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger)

Hva med ladeanleggene på land? det kan gjerne være større anlegg med trafo osv. Da må vel rederiene ha internkontrollsystemet plutselig? Eller er det andre veier?


Spurt ${formatDate(1694784600)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Vannrør (PVC) som føringsvei

i FDV'n til DV røra (de røde rørene), kan man kun bruke dem utomhos eller innstøpt. dette fordi disse kan ta fyr

Kan man da bruke rørlegger sine PVC rør istedenfor på visse steder?

Altså det er jo i samme materiale som standard korrugerte gule rør.

Spurt ${formatDate(1694758980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Underfordeling bolig NEK 400 823.810.512.101

Hei,

I NEK 400 823.810.512.101 står det følgende:

"Fordelingstavler en ny installasjon skal ha minst 30% reserveplass for fremtidig oppgradering med kurser og utstyr."


Hvis en ny bolig/hytte med el-bil lader (samtidighetsfaktor 1 på el-bil lader, f.eks 0,5 på resterende kurser), så er det ikke uvanlig å komme på 50-80A OV på ett IT nett.

Hvis skapet i dette tilfellet skal ha minst 30% reserve plass. Skal mann da ta høyde for at skapet mann installerer tåler 30% utvidelse?

De fleste modul skap for boliger er kun godkjent for 63A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter ved 50A OV, må skapet tåle over 65A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 63A OV, må skapet tåle over 81.9A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 80A OV, må skapet tåle over 104A.

Spesielt vrient å få tak i fornuftige skap som tåler over 80 amper.

Spurt ${formatDate(1694670180)}
Løst Løst
Ex
Bruk av PT100 som temperaturkontroll og begrensning

Saken gjelder bruk av PT100 følere brukt til temperaturovervåking og utkobling av heatere i Ex sone 1.
Tavlen/skapet med overvåkings og kontrollkretsen befinner seg i sikker sone.
Må en Ex e sertifisert PT100 føler ha barriere mot kontrollkretsen?
Og kan man buke en PT100 føler uten Ex sertifisering om man har barriere mot kontrollkretsen?
Sliter med å komme til en konklusjon når jeg leser standardene.

Spurt ${formatDate(1694674320)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
Ex de motor levert med PT100 element i viklinger og lager

Har fått levert en 690V motor med ATEX sertifisering Ex db eb IIB T4 Gb, som skal monteres offshore. Motor har i tilleg PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning. ATEX sertikat på motor sier at "The motors may also be fitted with auxiliary devices like PT 100 sensors and speed encoders. The protection methods of the auxiliary devices must be respected."

Koblingshus på motor for PT100 element er merket med "This box containes instrinsically safe circuits".

Spørsmål: Eg synes det er litt vanskelig å kunne vurdere/dokumentere at PT100 kretsene er egensikker. Selv om PT100 element kan defineres som en passiv komponent, og det monteres inn en barriere i kretsen, så er det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser". Siden ATEX sertifikat ikke dekker "auxiliary devices", bare att de kan monteres, så hadde eg forventet eg en type erklæring eller noe fra leverandør på at PT100 elementene skal kobles opp i egensikre kretser - ikke kun et klistermerke-skilt på koblingshus på motor som sier "This box containes instrinsically safe circuits".

Hva bør leverandør her dokumentere? Eventuelt om de ikke kan dokumentere at PT100 element kan kobles i en egensikker krets - kan eg da koble disse opp som NON-IS, og er det noen vurdering/dokumentasjon som kreves for at eg kan gjøre dette?

Spurt ${formatDate(1694529660)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Ex
Angående RS 485-IS fieldbus installasjon iht. NEK IEC 61158-2 (NEK IEC 60079-11 og 60079-25)

Angående RS 485-IS fieldbus installasjon iht. NEK IEC 61158-2 (NEK IEC 60079-11 og 60079-25).

I NEK IEC 61158-2, 22.2.2.2, står det at L/R ratio på kabel skal være mindre eller lik 15 uH/ohm. Eg har imidlertid en kabel der denne er bekreftet av leverandør å være 19 µH/ohm.

Kan eg benytte NEK IEC 60079-11, kapittel 6.2.3, for å beregne maksimalt tillatte Lo/Ro for mitt RS 485-IS fieldbus system, for så å argumentere i IS beregning for at en kabel med L/R ratio på 19 µH/ohm er greit? «In accordance with EN 60079-11, Chapter 6.2.3, the maximum, external inductance-resistance ratio Lo/Ro for a source with ohmic current limiting can be determined on the basis of its maximum values Uo and Io?

Har under prøvd å sette opp hvordan eg har beregnet maximalt tillatt Lo/Ro for min RS 485-IS fieldbus installasjon iht. NEK IEC 60079-11, kapittel 6.2.3 :

Li/Ci = 0, så Lo/Ro er kan beregnes ut ifra formel: (32*e*Ri)/(9*Uo^2) hvor e = 40 uJ for IIC

Har 2 caser som eg har beregnet, med utgangspunkt at eg har max. 5 fieldbus uniter der Uo for alle fieldbus uniter < ±4.2 V og Io for alle fieldbus uniter = ±149mA - noe som også er iht. maximum safety values spesifisert i NEK IEC 61158-2, 22.2.4.4

1. Alle fieldbus uniter har samme polaritet: Uo = 4,2V, Io = 149mA * 5 = 745mA

Ri= 4,2V / 745mA = 5,64 ohm

Dette gir at Lo/Ro for kabel må være mindre enn: (32*e*Ri)/(9*Uo^2) = 7219,2/158,76 = 45,5 uH/ohm

2. Halvparten av fieldbus uniter har positiv polaritet, og halvparten negativ polaritet:

Uo = 8,4V , Io = (149mA * 5) / 2 = 372,5mA

Ri= 8,4V / 372,5mA = 22,6 ohm

Dette gir at Lo/Ro for kabel må være mindre enn: (32*e*Ri)/(9*Uo^2) = 28928/635,04 = 45,6 uH/ohm

Så spørsmålet er om en slik beregning kan benyttes som ett lovelig argument/dokumentasjon for at kabel med en Lo/Ro større en 15 uh/ohm (som spesifisert som krav I NEK IEC 61158-2, 22.2.2.2) likevel kan benyttes? Eller må denne kabel ha en Lo/Ro < 15uh/ohm (Cable Type A) for at eg kan si at systemet overholder kravene til en RS 485-IS fieldbus installasjon selv om alle alle kabel krav er oppfyllt?

Takker for all hjelp og input!

Spurt ${formatDate(1554822819)}
Løst Løst
Elektrisk støy
9
EMI/EMC og modbus kommunikasjon

Hei,

Har en Modbus RS-485 link bestående av 30 slaver i Ex-område. Hver slave har en kontroller som overvåker smart termostater benyttet for heat-trace (230V) av kritiske linjer. Kontrollere er montert i en sertifisert Exe boks i felt, der både elektro kabel (230V) og modbus kabel er terminert. Vi har over tid hatt problem med feilmeldinger på modbus link (timouts, framing error?s), og etter en oppgang der vi testet med å reduserte antall slaver og gikk over all kabel skjerm så har antall feilmeldinger gått ned. Da vi har benyttet en standard instrument kabel (BFOU), og ikke en RS-485 kompatibel kabel (shielded twisted pair), har vi konkludert med at vi har ett EMI problem. Så planen er nå og splitte linken i to (15 slaver per link), samt bytte ut kabel til en RS-485 kabel.

Kabelen vi nå skal benytte er en spesifikk RS-485 kabel som har 120ohms impedans samt har «shielded twisted pairs». Den er i tillegg armert. Skjermen består av foil + braid + drain wire. Ifm. terminering av skjerm i forhold til EMI/EMC, så har eg blitt anbefalt å bruke en EMC clamp på kabel-skjerm i kontrollsystem-enden for å ta av støy direkte til PE-jord ? samt at skjerm termineres til PE skinne ute i hver Ex boks med kontroller.

For meg som instrument mann er eg vant til at kabel skjerm på instrument kabler flyter i felt, og er jordet i IE jord i kontrollsystem enden (ref. NEK EN 60079-25 / 60079-14). Det og bruke PE jord til dette blir litt feil når man tenker vanlig instrumentering. Men har skjønt at dette ikke gjelder når man har problemer med for eksempel EMI (60079-14), og NEK 400:2014 444.4.2 sier at «det bør etableres utjevningsforbindelse mellom kablers metallskjerm og det felles ekvipotensialiseringssystemet»

Spørsmål:

1. Er det korrekt at eg terminerer kabelens skjerm til PE-jord på instrument RS-485 kablene som beskrevet over? Eventuelt om det er noe mer eg kan gjøre for å redusere EMI?

2. Lurte også på om dere har noen kommentarer til at vi har konkludert med at vi har ett EMI problem? Dette er basert på at vi i dag har benyttet en BFOU kabel, samt at feilmeldinger gikk ned etter at vi reduserte antall slaver samt gikk over all skjerming (fikset brudd, bedre tilkobling/terminering).

3. Er det mulig å gjøre noen støy reduserende tiltak slik at vi kan beholde dagens instrument kabel (BFOU)? Kabel skjerm er i dag «flytende» i felt.

Takker for ett veldig bra forum!

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1599048535)}
Løst Løst
Ex
Benytte solid state rele i en IS krets

Hei,

Har en gass kjøler som er sertifisert Ex II 3 G Ex nA IIC (står i zone 2). Som en del av dette system, er det et solid state relay (type OPTO Z240D10, non-ex) som gir tillbakemelding på temperature alarm. Leverandør mener at rele "tørrkontakt" interface til kontrollsystem kan defineres som "passive component to subclause 5.4 in IEC 60079-14" - dvs. om vi bruker en IS isolator så kan vi koble denne til å betrakte kretsen som IS.

Eg klarer ikke se at dette er tilfellet (kan ikke gå god for seperasjon, komponenter etc) og mener at vi her må bruke en type Ex i rele/isolator som feks. Stahl 9172/21-11-00s, som i tillegg er sertifisert for Zone 2.

Ved trip av anlegg vil gass kjøler bli elektrisk isolert, men vi står fortsatt med type 8V fra IS barriere (DI) ut på rele (fra kontrollsystem). Eg kan ikke se / gå god for at vi har en IS krets ved å benytte OPTO Z240D10 som "feltutstyr",.

Kommentarer/innspill? Legger ved krets skjema på OPTO Z240D10 (non ex rele)

Spurt ${formatDate(1633359283)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.