Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1435
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 8869
Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart icon Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart Petroleumstilsynet og IEC 61892 857
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 33
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 807
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 206
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tverrsnitt

Hei, har en kunde som har en 10A kurs som går frem til div stikk på kjøkken med 1,5mm^2. Er vell ikke noe i veien for å overdimensjonere å legge 2,5mm^2 videre til en ekstra stikk og evt merke stikk med 10A.

Spurt ${formatDate(1700507160)}
Løst Løst
Automasjon
parallellkolede trafoer fra ulik vektorgrupper

Hei

Synes det er lite info ang dette siden det er en "regel" at du bare skal koble trafoer fra samme vektorgrupper

Jeg lurer på hva som skjer når man parallellkobler trafoer som ikke er i samme vektorgruppe. Det er snakk om 2 identiske trafoer der den ene er Dd0 koblet og den andre Dd8 (120grader faseforskøvet)

hvordan påvirker dette sekunderspenningen, utjevningsstrømmen og last strømmen?

Spurt ${formatDate(1700483160)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Automasjon
Hvordan måle vikling i 36v dc motor

Hei, har ein 36v dc motor til en gulvasker der børstene kaputt. Så lurer jeg på hvordan man måler viklingene på den før jeg bestiller nye børster ?

Spurt ${formatDate(1700474580)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Automasjon
Hvordan måle vikling i 36v dc motor

Hei, har ein 36v dc motor til en gulvasker der børstene kaputt. Så lurer jeg på hvordan man måler viklingene på den før jeg bestiller nye børster ?

Spurt ${formatDate(1700474580)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektro arbeid i egen bolig og samsvarserklæring

Jeg har mastergrad som elektroingeniør og mange års erfaring med elektro installasjoner og arbeid offshore.

Jeg ville gjøre noen små endringer i elektro installasjoner hjemme hos meg så jeg sjekket med DLE om jeg kan stå som ansvarlig og utføre elektro arbeid i egen bolig.

De ba meg sende diploma med tillegg, men erfaring fra offshore installasjoner var ikke relevant. Etter at de fikk sett på diplomaen kom de med konklusjon at jeg KAN stå som ansvarlig og utføre arbeid i eget hjem siden jeg fikk diploma før 1.1.2017 og utarbeidet praksis etter endt utdanning ikke er nødvendig.

Jeg er godt kjent med NEK og jeg utførte arbeidet fagmessig.

... og nå er det på tide å fylle ut og signere samsvarserklæringen :)

Hvor kan jeg finne et skjema? Finnes det? Kanskje noen eksempler?
Jeg vil gjøre alt ifølge forskrifter så neste eier kan ha "peace of mind"DLE refererte seg til "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" hvor det er skrevet:

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

§ 17.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Fra samme tid oppheves forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og forskrift 22. november 2002 nr. 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

For person som omfattes av § 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.

Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.

0Endret ved forskrift 12 des 2018 nr. 2157 (tidligere § 25).

Spurt ${formatDate(1700293380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lov å installere i egen bolig?

Hei,

Er jeg som automatiker kvalifisert til å installere i egen bolig?

Har jeg lov å installere hos nær familie (evt hvem)? Setter pris på utfyllende svar da dette har vært en omfattende diskusjon i nabolaget :-)

Spurt ${formatDate(1374099300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Faglig ansvarlig

Et firma har hovedkontor i nord-Norge og en avdeling i sør-Norge. Holder det at faglig ansvarlig sitter i sør-Norge og har ansvar for alt som utføres der

Spurt ${formatDate(1700392140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Elsikkerhet 78 - versjon forskrift

Refererer til del 3 i Elsikkerhet 78

Vi har lenge sett etter en enklere løsning for å føre forskriftsversjon i samsvarserklæringen.

Det å vurdere hvilket år en installasjon er bygd og hvilke utgaver av forskriftene som skal følges er en utfordring.

Mitt første spørsmål: Ifølge FEL sier det seg selv, men finnes det tilfeller der det ikke er påkrevd å skrive versjon av hvilken (f.eks) NEK som er anvendt? F.eks ved vedlikehold?

Spørsmål 2: Kan det henvises til installasjonens oppføringstidspunkt i en samsvarserklæring, istedenfor årstall? F.eks "Denne samsvarserklæringen er utført ihht. de forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget." (Ref. Elsikkerhet 78 - 3.1).Refererer til del 3 i Elsikkerhet 78

Spørsmål 3: Er Elsikkerhet 78 - del 3 innført i NEK 400 eller andre forskrifter?

Spørsmål 4: Hvor er Elsikkerhet bladene i forskriftshierarkiet. Gjelder de bare frem til neste NEK, eller er de på lik linje med FEL?


Mange spørsmål, men regner med dere skjønner essensen :-)

Spurt ${formatDate(1699951860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jordfeil i IT- nett

Er på ei hytte på fjellet. Hytta står fjellgrunn. Jordledningen går ned til en jording i grunnmuren. Det er 1 fase luftstrekk inn til hytta.

Måler 130v mellom hver fase og jord. Jordfeilbryter slår ut på testknapp, men ikke når jeg lager en "jordfeil" mellom fase og jord. Mistenker at anlegget er dårlig jordet,

og at strømmen blir under 30 mA.

Hvor går jordfeilstrømmen på et IT- anlegg? Trafoen er jo isolert fra jord. Går den gjennom disneutern?


Spurt ${formatDate(1698838920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Installasjon på fartøy/skip

Hvilke krav stilles det til virksomheter som installerer på fartøy/skip ligger til havn?

Gjelder på o/u 50V.

Spurt ${formatDate(1700039160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.