Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1467
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 9081
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 870
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 822
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 215
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Montere påvegg stikk på EI60

Hei. Jeg skal montere påvegg stikk på EI60 eller EI30. Men kan jeg sette propper og skru i denne veggen uten at det defineres som å svekke den?

Spurt ${formatDate(1714546620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
OVS fra 2022 med lyd og lys signal

Hi alle...

I montørhåndboka 2022 pkt 4.4 side74

"I boliger er det krav å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet (7.2.3.2)

dersom installasjonen utføres i henhold til nek 399 (7.2.2 - EKOMNETTEIER) Det skal monteres utstyr som gir lys og/eller lydsignal .....når overspenningsvernet som er montert i tilknytningsskapet er defekt.

def.

Tilknytningsskap - skap som inneholder tilknytningspunkt

Tilknytningspunkt - Punkt i et teknisk anlegg hvor det etableres eierskifte på anleggsdeler, og hvor elektrisk energi og/eller elektronisk kommunikasjon utveksles.

1.Forstår jeg riktig at tilknytningspunkt er hoved tavle (feks i kjeller sammen med mottaker målere ) eller inntakboks

2. Dette gjelder bare nybygde installasjoner? hvordan skal jeg forstå punkt 7.2.2 har?


God helg:)

Spurt ${formatDate(1677950160)}
Løst Løst
Ex
2
Vurdering i forhold til endring av utstyr for bruk i Ex områder og elektiske produkter.

Hei.

Jeg har et spørsmål som gjelder bruk av f.eks. vinkelsliper i Ex. Områder.

En vinkelsliper kjøpt i dag et typegodkjent håndverktøy levert med konformitetsdokumentasjon og CE merking.

Dette betyr at utstyret har en utforming som gjør det egnet for bruk, under forutsetting av at man bla. risiko-vurderer arbeidsoppgavene som skal utføres.

Konformitetsdokumentet gjelder hele utstyret, fra navet hvor slipeskiva festes og til schuko-pluggen i enden på ledningen.

Nå skal vi gjøre et arbeid med denne vinkelsliperen, offshore i et Ex- område. Alle tillatelser er innhentet og gass måling er etablert.

Vi blir klar over at vi ikke kan plugge inn vinkelsliperen som har en schuko- plugg i plattformens Ex- stikkontakter.

Slik dette ble gjort i tidligere tider, så brukte man en kort overgangskabel med Ex- plugg i en ende, og schuko stikk i andre enden. Dette gjorde at vi ikke endret forutsetningene for vinkelsliperen og vi fikk en ekstra hindring i å finne en overgangskabel fra Ex til Schuko. Dette la til rette for et tankearbeid i forhold til risiko.

Her jeg er nå, har man fraveket denne praksisen og syns at dette løses enklest ved å klippe shukopluggen av vinkelsliperen og montere direkte en Ex plugg på vinkelsliperen.

Det første spørsmålet som slår meg, er hvordan ivaretar man hensynet til konformitet når man endrer dette utstyret slik at det kan brukes i et miljø som produsent/ leverandør helt sikkert ikke hadde sett for seg.

Hvem vil ha ansvar for at risikovurderingen som lå til grunn for leverandørens/ produsentens vurdering, blir endret?

Hva gjør man etter at arbeidet er ferdig? Er det OK å legge vinkelsliperen tilbake i verktøycontaineren uten å remontere en ny schuko plugg?

Hvem vil bli sittende ansvarlig for utstyret etter endringen?

Hvordan skal man forholde seg til problemstillingen i forhold til barrieretenkning.

Jeg mener å huske at det var klare regler for slik bruk tilbake i tid, men jeg husker ikke hvor man fant dette.

Normalt kan man ikke endre et håndverktøy, man kan bytte deler likt mot likt, men ikke endre utstyret ved å f.eks. skifte fra schuko til Ex plugg.

Fint om du/ dere kan drøfte denne settingen litt.

Spurt ${formatDate(1709835720)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Utjevningsforbindelse av Motor ved hjelp av "Flange Nut"

Hei,

Er hos Supplier for å føljge opp ein innkjøpspakke til HVDC-Platform som skal stå på Britisk sektor.

På vedlagt bilde kan ein sjå at dei har kun brukt "Flange Nut" som mutter til utjevningsforbindelse av motor.

Normal praksis er først skive -> sprengskive -> rustfri mutter., men er det krav til dette? Isåfall i kva standard kan eg finne denne teksten?

Spurt ${formatDate(1714405140)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jording gatelys

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Finner ikke at det er krav til hverken jordfeilbryter eller utjevningsforbindelse til master og lys langsmed vei der det er 400V TN system. Vil det si at så lenge en utfører anlegget iht NEK600 så trenger en ikke dette der det er 400V?

I §12.5 er det beskrevet 25mm2 blank cu line som utjeningsforbindelse der det er IT/TT nett, men det er ikke krav til at utjevningsforbindelse føres opp i mast hvis en benytter dobbeltisolert kabel. Betyr det at en da ikke trenger cu line på IT/TT heller hvis armatur, kabel og koblingsledninger er dobbeltisolert?
Hvis ja; kan en da risikovurdere seg vekk fra krav om jordfeilbryter på gatelyskabel?

Spurt ${formatDate(1714124520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Eldre Kabler

Hei,

Står det noe i eks Elsikkerhet osv angående anbefaling eller føring av å fjerne eldre kabler.

Oljekabler, kulo eller tøykabler.

Spurt ${formatDate(1714129740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Valg av riktig kabel for mobil strømdistribusjonsenhet: Trenger råd!

Hei!

Jeg utvikler en mobil strømdistribusjonsenhet på 63A designet for å håndtere både TN- og IT-nettverk ved hjelp av en 6-pols, 1-0-2-type kamsvitsj (CAM Switch). Planen min er å bruke en 7G10mm² ledning direkte tilkoblet kamsvitsjen for å gjøre installasjonen enklere.

Ifølge Tabell 52B-12 i NEK400 har kabler isolert med PEX eller EPR med et ledertverrsnitt på 10mm²/ tre belastede ledere en strømføringsevne på 75A ved referanseinstallasjonsmetode E. Dette er mer enn tilstrekkelig for min 63A mobile strømdistribusjonsenhet. Dessverre kan jeg ikke finne en 7-kjernet, 10mm² kabel med denne typen isolasjon. Jeg har derimot funnet en kabel med silikonisolering som tilbyr høyere temperaturtåleranse: SiHF; 7G10mm² fra Helukabel, artikkelnummer 23145.

Ettersom NEK400 ikke nevner kabler isolert med silikon, lurer jeg på hvordan jeg kan forsikre meg om at mitt valg av kabel er korrekt. Kan jeg anta at en silikonisolert kabel vil fungere tilsvarende som PEX eller EPR i dette tilfellet?

Enheten min vil kun bli brukt midlertidig, og omgivelsestemperaturen vil ikke overstige 30°C. Kabelens lengde vil være kun 2 meter.

Spurt ${formatDate(1714341300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Arbeid hjemme

Hei.

Jeg har fagbrev og over 3 års kompetanse etter fagbrevet. Så jeg lurer på: hvordan gjør man det med dokumentasjon etter jobb i egen bolig (med tanke på fremtidig salg av bolig) ? Er det bare å fylle ut en 5 sikre å Laste det opp i bolig mappen?

Og hva regnes som egen bolig? Kan man jobbe i en bolig man leier? Blir det egen bolig hvis en ikke har flyttet for seg selv enda?Spurt ${formatDate(1714353480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
elektriker eksamen 2024

Hei, jeg har eksamen i elektriker faget om ca. en måned. jeg lurer på om det er noe viktige ting som det er lurt at jeg bør skrive ut og ha med som hjelpemiddel?

Spurt ${formatDate(1714048800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bryteevne ik3pmin

Hvis man får oppgitt Ikmaks som 8,3kA, vil det bety at sikring i kurs må ha bryteevne 10kA. Eller skal man benytte formel på s.154 MHB, og resultat fra denne formelen bestemmer hvor høy bryteevne en sikring må ha?

Spurt ${formatDate(1713833820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.