Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1462
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 9038
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 865
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 822
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Ex
1
Vurdering i forhold til endring av utstyr for bruk i Ex områder og elektiske produkter.

Hei.

Jeg har et spørsmål som gjelder bruk av f.eks. vinkelsliper i Ex. Områder.

En vinkelsliper kjøpt i dag et typegodkjent håndverktøy levert med konformitetsdokumentasjon og CE merking.

Dette betyr at utstyret har en utforming som gjør det egnet for bruk, under forutsetting av at man bla. risiko-vurderer arbeidsoppgavene som skal utføres.

Konformitetsdokumentet gjelder hele utstyret, fra navet hvor slipeskiva festes og til schuko-pluggen i enden på ledningen.

Nå skal vi gjøre et arbeid med denne vinkelsliperen, offshore i et Ex- område. Alle tillatelser er innhentet og gass måling er etablert.

Vi blir klar over at vi ikke kan plugge inn vinkelsliperen som har en schuko- plugg i plattformens Ex- stikkontakter.

Slik dette ble gjort i tidligere tider, så brukte man en kort overgangskabel med Ex- plugg i en ende, og schuko stikk i andre enden. Dette gjorde at vi ikke endret forutsetningene for vinkelsliperen og vi fikk en ekstra hindring i å finne en overgangskabel fra Ex til Schuko. Dette la til rette for et tankearbeid i forhold til risiko.

Her jeg er nå, har man fraveket denne praksisen og syns at dette løses enklest ved å klippe shukopluggen av vinkelsliperen og montere direkte en Ex plugg på vinkelsliperen.

Det første spørsmålet som slår meg, er hvordan ivaretar man hensynet til konformitet når man endrer dette utstyret slik at det kan brukes i et miljø som produsent/ leverandør helt sikkert ikke hadde sett for seg.

Hvem vil ha ansvar for at risikovurderingen som lå til grunn for leverandørens/ produsentens vurdering, blir endret?

Hva gjør man etter at arbeidet er ferdig? Er det OK å legge vinkelsliperen tilbake i verktøycontaineren uten å remontere en ny schuko plugg?

Hvem vil bli sittende ansvarlig for utstyret etter endringen?

Hvordan skal man forholde seg til problemstillingen i forhold til barrieretenkning.

Jeg mener å huske at det var klare regler for slik bruk tilbake i tid, men jeg husker ikke hvor man fant dette.

Normalt kan man ikke endre et håndverktøy, man kan bytte deler likt mot likt, men ikke endre utstyret ved å f.eks. skifte fra schuko til Ex plugg.

Fint om du/ dere kan drøfte denne settingen litt.

Spurt ${formatDate(1709835720)}
Løst Løst
Ex
Varmekabel i betongdekke Sone 1

Stilles det spesielle krav til varmekabler som støpes ned i betongdekke sone 1. Eksempel på leverandør/produsent som kan benyttes i slike prosjekter?

Spurt ${formatDate(1710933300)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Spørsmål rettet mot fagprøve

Jeg har et spørsmål jeg muligens kan få på fagprøve.
Kan noen hjelpe med litt her?:

Som elektriker og privatperson får du spørsmål om å montere elektrisk anlegg i et tilbygg til en bekjent.

Hvilke regler gjelder for deg i en slik situasjon?

Med bakgrunn i og henvisning til regelverket begrunn ditt svar til denne bekjente.

Spurt ${formatDate(1710871140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Flytende jord og nøytralpunkt

Hei.

Er det noe forskjell mellom "flytende jord" og "flytende nøytralpunkt"? i et TN-system og hva er i så fall forskjellen? Og kan disse forklares på en god måte?

Spurt ${formatDate(1710784980)}
Løst Løst
Varme arbeider
1
Slokkeøvelse

Jeg er røykdykker offshore og har jevnlig trening samt repetisjons kurs vært andre år.Trenger jeg da praktisk slokkeøvelse for å få godkjent varme arbeider kurs?Bør være rimelig godt kvalifisert fra før vil jeg tro.

Spurt ${formatDate(1709737440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmekabel på brennbart underlag

Må man ha ubrennbart materiale under varmekabler når de legges på sponplategulv (på bad). Eller holder det å legge netting rett på sponplatene, slik at de blir løftet opp fra sponplaten noen millimeter?

Spurt ${formatDate(1710830100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK 400-8-823 - Definisjon "bolig"

I NEK400:2018, avsnitt 823.3.1, er det beskrevet hvilke termer og definisjoner som gjelder mht. begrepet "bolig", slik som f.eks. "boenheter i leilighetshotell", "boenheter tilknyttet næringslokaler". I NEK400:2022 står det ikke, ut ifra hva jeg kan se, noen slike termer eller definisjoner, kun en generell setning om at "823 gjelder også for felleskjøkken som er beregnet til bruk av beboerne". Hvorfor er 823.3.1 fjernet i sin helhet slik at det nå virker mer vagt om hvilke boenheter som omfattes av denne delnormen?

Spurt ${formatDate(1710772440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ivareta anleggstype

Hva kreves av nytilsatt FA og foretaket for å ivareta anleggstypen "Medisinske områder" ?

Spurt ${formatDate(1710747780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
15A i takpunkt i eldre leilighet

Hei,

Jeg lurer på hvilke muligheter det finnes for å oppgradere en eldre liten leilighet der en har tilgang til to trekkerør som begge går igjennom takpunkt og må være til lys og stikk til alle rom (er eget rør til komfyr og vaskemaskin) .

Ser at om en velger føring via lampepunkt i febdok så velger programmet å benytte seg av en omgivelsetemperatur på 50 grader. I dag har en jo LED lamper, så er det nødvendig å benytte seg av så høy temperatur?

Hva er vanlig å gjør når en har en slik situasjon og ikke kan legge en ny kurs åpent og har begrenset med trekkerør


På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1710515700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Maskindirektivet

Hei

Har et renseanlegg for vann der tavlebygger vil bygge automatikk fordeling etter NEK 439-2, EN60204-1, men utstyrsleverandør av selve renseanlegget ikke vil godta dette da de mener at anlegget ikke er en maskin, men frittstående komponenter med hver sin oppgave. Er en kommune som har bestilt jobben hos to forskjellige firma. Hvordan skal jeg forholde med til dette da jeg ikke får CE merke og dokumentasjon på at dette er en maskin? Får dette kun på automatikk fordeling.

Spurt ${formatDate(1710513480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.